საინფორმაციო სამსახური  (+995 32) 221 46 00

                                                    (+995 32) 221 46 10

                                                    ( +995 32) 221 46 30

   თბილისი,გლდანი              (+995 32) 265 43 25

                  ზუგდიდი               (+995 570) 90 04 23

                    მარნეული             (+995)574 03 33 63

                                            

      

                    ელ.ფოსტა: info@eyeclinic.ge

                    www.facebook.com/AkhaliMzeraEyeClinic