ქ.თბილისი, თენგიზ აბულაძის ქ. N32, 

          ტელ:   +995 32 221 46 10

ქ.თბილისი,გლდანი, მეტრო "ახმეტელის" მიმდებარე ტერიტორია.

ტელ: +995 32 265 43 25

  • მარნეულის ფილიალი

           ქ.მარნეული, 26 მაისის ქ.N80

           ტელ: 790 214 698

                     570 900 413

         ქ.ზუგდიდი,კ.გამსახურდიას ქ.N36

         ტელ: 570 900 423