კატარაქტა
 
გლაუკომა
 
კერატოკონუსი
 
მშრალი თვალის სინდრომი
 
მხედველობის ექსიმერ-ლაზერული კორექცია
 
ფაკიური თვალშიგა ლინზის იმპლანტაცია
 
ოპერაცია BIOPTICS
 
სიელმე და ამბლიოპია
 
დიაბეტური რეტინოპათია
 
ასაკობრივი მაკულოდისტროფია
 

 

   BIOPTICS 

წარმოადგენს ექსიმერლაზერული კორექციის კომბინაციას ფაკიური თვალშიგა ლინზის იმპლანტაციის ოპერაციასთან. აღნიშნული მეთოდი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ მხოლოდ ერთი კორექციის მეთოდის გამოყენებით შეუძლებელია მაღალი მხედველობის მიღწევა, მაგ. მაღალი ამეტროპიების დროს, როდესაც ამეტროპიის ხარისხი ლაზერული კორექციის დიაპაზონს სცილდება, ხოლო მხოლოდ ფაკიური ლინზის იმპლანტაცია არ შეიძლება მოცემული ამეტროპიის სრული კორექციისათვის საჭირო ლიმზის სისქის გამო (რაც უფრო მაღალია ამეტროპია, მით მეტის ლინზის სისქე და შესაბამისად მეტია გართულებების რისკი).